VARŽŲ MATAVIMAI

Vadovaujantis, pagal galiojančias EĮĮT (elektros įrenginių įrengimo taisyklės), EET (vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklės), elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys (5 leidimas), įžeminimo įrenginių ir izoliacijos varžų matavimo protokolų normomis ir taisyklėmis, galiojančiais standartais LST, atliekame tokius varžų matavimus:
kabelinių linijų ir įrengimų izoliacijos varžų matavimus;
– įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimus;
– įžeminimo kontūro (įžemintuvų) varžos matavimus;
– grandinės “fazė-nulis” varžų matavimus;
– kilnojamųjų elektros įrengimų izoliacijos varžų matavimus;
– skirtuminių srovės jungiklių (nuotėkių rėlių) patikrinimus.
Įžeminimo įrenginių ir izoliacijos varžų matavimus atlieka kvalifikuotas ir atestuotas elektrotechninis personalas.

ELEKTROFIZIKINIŲ MATAVIMŲ PERIODIŠKUMAS

1. Kabelio izoliacijos varžos matavimas atliekamas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių – stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamų šviestuvų, suvirinimo transformatorių, ypatingai drėgnų, chemiškai agresyviojoje ir karštoje aplinkoje, lauko įrenginiuose, izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

2. “Fazė-nulisgrandinės varža turi būti matuojama prijungus naujus vartotojus ar pasikeitus schemai. Eksploatuojant “fazė-nulisgrandinės varža matuojama įmonės techninio vadovo nurodymu.

3. Vartotojų įžeminimo įrenginių varža (grandinės vientisumo patikrinimas tarp įžemiklių ir įžeminamų elementų), matuojama ne rečiau 1 kartą per 3 metus. Liftų, skalbyklų, pirčių, lauko įrenginių, kėlimo įrenginių ir žaibosaugos įžeminimo taškai – 1 kartą per metus.

4. Skirtuminių srovės jungiklių (nuotėkių rėlių) veikimo patikra (testavimas) eksploatavimo kontrolės įtaisu turi būti atliekama terminais, nurodytais gamintojo, tačiau ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.
(Periodiškumas pateiktas remiantis “Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašu”, patvirtintu 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281 LR Energetikos ministro įsakymu).