TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS SUTVARKYMAS

  • sutvarkome elektros ūkio techninę dokumentaciją (pagal sutartyje pridedamą elektros įrenginių dokumentacijos rejestrą);
  • atstatome ir sutvarkome elektros įrenginių skydelių, el. spintų el. schemas;
  • tvarkome elektros energijos sunaudojimo apskaitą bei pateikiame rekomendacijos elektros energijos taupymui.