ELEKTROS ŪKIO PRIEŽIŪRA JŪSŲ VERSLUI

IĮ “VERSLO LABIRINTAS” nuo 2004 metų veikianti įmonė ir turinti darbuotojus su ilgamete patirtimi elektros ūkio eksploatavimo srityje. Mūsų įmonė atlieka elektros ūkio eksploatavimo priežiūrą, elektros įrenginių remontą, izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimus bei įvairius naujų elektros įrenginių montavimo, paleidimo, derinimo darbus.

KODĖL REIKIA PRIŽIŪRĖTI ELEKTROS ŪKĮ?

Vadovaujantis “Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis” patvirtintomis LR energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, atstovaujame asmenį, atsakingą už įmonės elektros ūkio eksploatavimą. Pagal šių taisyklių III skirsnio 21 punkto reikalavimus, vartotojo elektros įrenginių eksploatavimui privalo būti skiriamas asmuo, atsakingas už elektros ūkį, jei elektros įrenginių leista naudoti galia viršija 100 kW. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo skiria asmenį, atsakingą už elektros ūkį arba sudaro sutartį su įmonėmis, turinčiomis Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atitinkamų elektros įrenginių eksploatavimo atestatą. Tokiu atveju asmenį, atsakingą už elektros ūkį, skiria įrenginius eksploatuojanti įmonė.

Būdami atsakingi už įmonių elektros ūkį ir vykdydami elektros įrenginių eksploatavimą, privalomai užtikriname patikimą elektros įrenginių veikimą pagal Taisyklių, EĮĮT ir TET reikalavimus, darbuotojų saugą ir sveikatą.